What
image
 • آرایشگاه
 • imageآزمایشگاه
 • imageآموزش زبانهای بیگانه
 • اجاره
 • imageاگزوز
 • بازنشسته
 • imageبرق خودرو
 • imageبرق کار
 • برنامه نویس کامپیوتر
 • imageبنا
 • پرستار
 • imageپزشک عمومی
 • imageپزشک کودکان
 • imageپوست و مو
 • پیرایشگاه
 • imageپیش دبستانی
 • تتو
 • imageتره بار
 • imageتعمریات خودرو
 • imageتعمیرات
 • تعمیرات کامپیوتر
 • imageتغذیه کودکان
 • imageتغذیه و خوراک
 • imageجراحی زیبایی
 • چاپخانه
 • حفاری
 • imageخدمات تحصیلی
 • imageخدمات حقوقی
 • خدمات حمل و نقل
 • imageخدمات درمانی
 • imageخدمات زیبایی
 • خدمات فرهنگی
 • imageخدمات کامپیوتری
 • خدمات کشاورزی
 • imageخدمات مسکن
 • خرید و فروش مسکن
 • imageخوار و بار فروشی
 • خیاطی
 • داروساز
 • imageدندانپزشکی
 • imageرادیولوژی
 • imageرستوران
 • imageرینگ و لاستیک
 • imageزنان و زایمان
 • imageسقف و کف
 • imageشیرینی پزی
 • imageصافکاری و نقاشی
 • طراحی گرفیک
 • طراحی وبسایت
 • عکاس
 • imageعمده فروشی
 • فروش کامپیوتر
 • imageفیزیوتراپی
 • imageلوازم تحریر
 • imageلوازم جانبی خودرو
 • imageلوازم یدکی
 • imageلوله کشی
 • imageمتخصص اعصاب
 • متخصص تغذیه
 • متخصص قلب
 • imageمحضر
 • مشاغل آزاد
 • imageمصالح
 • imageمعلم خصوصی
 • imageمکانیک سیار
 • imageمکانیک ماشین های سبک
 • imageمکانیک ماشین های سنگین
 • imageمهاجرت
 • imageنانوایی
 • imageنقشه کش
 • وام مسکن
 • imageوکیل خانواده
 • imageوکیل زنان
 • imageیدک کش
Where
image
image

celebrities

مشاهیر و مفاخر

برخی مشاهیر بزرگ استان چهارمحال بختیاری

علیمردان خان بختیاری- شیرعلی مردون

(۱۲۷۱ـ۱۳۱۳ ه.ش)
قهرمان مبارز 

سردار بی بی مریم بختیاری

(۱۲۵۱-۱۳۱۶)
از زنان بزرگ مبارز ایران دوران مشروطه و جنگ جهانی اول
 زادگاه : منطقه چغاخور

حسین پژمان بختیاری

(۱۲۷۹-۱۳۵۳ه.ش)
محقق، مترجم و شاعر بزرگ معاصر و از مفاخر ملی
زادگاه : دشتک است

سردار اسعد بختیاری

(۱۲۳۶ـ۱۲۹۶ه.ش)
از سران بزرگ مشروطیت ایران و از مفاخر ملی ایران
زادگاه وی منطقه چغاخور و محل حکومت جونقان میزدج

مشفق ضرغام بروجنی

(۱۲۸۳ـ ۱۳۵۱ ه.ش)
از شاعران بختیاری 

دهقان سامانی

(۱۲۶۰ ـ ۱۳۲۶ قمری)
شاعر نامدار معاصر

عمان سامانی

(۱۲۲۸  ۱۳۲۲ قمری)
شاعر نامدار معاصر

داراب افسر بختیاری

(۱۲۷۹-۱۳۵۰ه.ش)
مشهورترین شاعر گویش بختیاری

دکتر قیصر امین پور

(۱۳۳۸-۱۳۸۶)
از شاعران برجسته کشور

میرزا بیضاء جونقانی

(ازشاعران قدیم استان)

آصف قهفرخی

( ۱۲۷۳ـ ۱۳۳۸قمری)
از شاعران قدیم استان

میرزاحبیب دستان بنی

(شاعر و نویسنده برجسته )

سایر مشاهیر این دیار

صمصام السلطنه بختیاری

نخست وزیر دوره مشروطه

حسینقلی خان بختیاری

ایلخانی بزرگ بختیاری در دوره ناصرالدین شاه

الیاس خان بختیاری

از روسای بزرگ بختیاری در دوره قاجاریه

اسدخان بهداروند بختیاری

سردار مبارز بختیاری علیه حکومت قاجاریه

علی صالح خان بختیاری

سردار سپاه نادرشاه و فاتح قندهار. قبر وی در سرپیر دشتک است

ثریا اسفندیاری

ملکه ایران ازسال ۱۳۲۹تا۱۳۳۶ که به دلیل اختلاف با دربار به جدایی انجامید

دکتر شاهپور بختیار

آخرین نخست وزیر ایران در دوره پهلوی

ابوالقاسم خان بختیار

از مبارزان معروف علیه حکومت محمدرضا شاه

جعفرقلی خان سردار اسعدسوم

از فرماندهان شجاع مشروطیت و وزیر دوره مشروطه

ابراهیم خان ضرغام السطنه

ازسرداران بزرگ مشروطیت ایران

تماس با ما

این تارنما هیچگونه وابستگی اقتصادی، سیاسی و عقیدتی به هیچ گروه و شخصی نداشته و تنها جهت مطالعه و آموزش تهیه شده است