تو کز محنت دیگران بی غمی
نشاید که نامت نهند آدمی

هدف خیریه کی شیخعالی تا سال ۱۴۰۶ کمک هر چه بیشتر به بیمارستان شهدای ایذه است شاید که بتوانیم با کمک و‌مساعدت همگی افراد طایفه وسایل پزشکی مورد نیاز را برای بیمارستان شهدای ایذه در پنج سال آینده تهیه کنیم که دیکر هیچ همتبار ایذه ای ما نیاز نباشد برای معاینه و معالجه به شهر های دیکر مانند اهواز و اصفهان اعزام شوند و همه این عزیزان در زادگاه پدریمان ایذه به لطف پروردکار به زندکی طولانی خود همراه با شادی و سلامتی کامل ادامه دهند
به امید روزها و خبر های بسیار خوبتر برای همتباران عزیز ایذه ای

Weather for the Following Location: Izeh map, Iran