به تارنمای بختیاریها خوش آمدید

طوايف، تيره ها و شجره نامه ها

 

طايفه هيهاوند ( کاجي )

تيره داود محمدي

تيره حموله

تيره شهرياري بلواس

تيره شيخ

شجره نامه هاي برخي از خانواده هاي مشهور

شجره نامه خانواده بهزاد فرزند محمد از طایفه کی شیخ عالی (تهیه و تنظیم از الیاس کیانی)

شجره نامه خاندان پاينده بختياري

شجره نامه خانواده حافظي

شجره نامه خانواده ميرکائيد ( مير قائد)  4  3  2  1 

شجره نامه اولاد پير قاسم