به تارنمای بختیاریها خوش آمدید

افسانه هاي لري و بخـتياری

 قصه ملک جمشيد و چهـل گيسو بانو  يا قصه چـين و ماچين

شهـر حاکم کـُش

شاه عـباس و چاره نويس

قصهً ماديان چـل کـُرّه

شاه عباس و کريم دريايي

شاه طهماسب و شاه عباس

شاه عباس و بلبل سخنگو