عکسهایی که در این قسمت به نظر شما می رسد، از کتاب "دوازده روز سفر در امتداد کوههای بختیاری در جنوب غربی کشور ایران" است.

 

این کتاب به قلم "سکویل وست" نویسنده انگلیسی نگاشته شده است.  در ضمن اصل کتاب که در سال 1928 میلادی بچاپ رسیده است، به یاری بزرگان بختیاری در دست ترجمه است و بزودی به چاپ می رسد. علاقمندان به این کتاب می توانند آنرا از سایت www.bakhtiary.org سفارش دهند.

 

مقدمه نویسنده:

سالها سعی در نوشتن این کتاب که در واقع تجربیات من در سفر بود، می کردم. نمی دانم و شاید هم هنوز مطمئن به انجام آن نبودم. بعضاً از خودم می پرسیدم که چه چیزی را به نوشته بیاورم، سرما، خستگی، بالا رفتن و پائین آمدن از کوه ها، دیدن حیوانات، به طور قطع چنین نیست. در واقع نوشتن کتابی از تجربیاتم همیشه در اندیشه من بود و همواره به من این نهیب را می زد که زودتر آنرا انجام دهم.

علاقه رفتنی است.

زندگی رفتنی است.

یادگارها ماندی است.

 

عکسهایی که در این قسمت مشاهد می شود تماماً قدیمی و از کتاب بالا برداشت شده است.

 

 

عکس روی جلد کتاب

سرزمین بختیاری

پرسپولیس

خطوط لوله از مسیر امام رضا

رودخانه کارون در گدار لندر

منظره ای از قسمت نفت خیز

پوستهای بادکرده بز

مردم بختیاری در حال عبور از رودخانه کارون

اولین نشانه از قسمت نفت خیز

در خاک مال امیر

خیابان اصلی در مال امیر

سرزمین مال امیر

نزدیک چشمه خاتون

نزدیک چشمه خاتون

پالمیرا

در راه

بالای کارون

رودخانه کارون در نزدیکی پل دختر

 

زنان بختیاری در حال پر کردن آب از منطقه ده دز

درویشی در ده دز

ده دز

نزدیکیهای قله

مسیر مروارید

نگاهی به پائین از منطقه شالیل

کاروانسرا در منطقه شالیل

 

پلی بر روی کارون

رودخانه کارون در منطقه دوپل

مابین اصفهان و شالمزر