به تارنمای بختیاریها خوش آمدید

فرش و قالي

مرکز قالي بافي بختياري در جنوب شرقي اصفهان، شهر کرد، واقع است. امروزه قالي هاي اين منطقه در منطقه زاگرس (چهار محال) تهيه ميشوند و قاليچه هائي با کيفيت پائينتر بنام محل بافتشان تحت عنوان "بي بي باف"، "سامان" و "حوري" معروفند.

ابعاد:

قالي هاي مختلف بزرگتر از 50/1 * 20/2 متر توليد مي شوند. گاه کناره هاي باريک قالي هائي در اندازه معمول اطاق در ابعاد 5*4 در کارگاهها تهيه ميشوند.

رنگها:

در اين منطقه قالي هائي با رنگهاي بسيار متنوع بافته ميشود. رنگ اصلي آن شامل سفيد و شيري، قرمز و قهواي گوناگون، سبز و زرد است، اما از آبي بندرت استفاده مي شود. قطعات قديمي و بي بي باف عمدتاً داراي رنگهاي متنوع و هماهنگي هستند.

نقشها:

از ميان بهترين قاليها، قاليهاي باغي با طرح گل و پيچک مي باشند. در قاليهاي ديگر زمينه با طرحهاي مشبک و خانه خانه که درون آنها با گل تزئين شده، عنوان بهترين قالي ها را دارند.

ترکيب:

تار و پود از جنس کتان هستند.

گره:

گره ترکي با ضخامت گوناگون، که از بسيار درشت (حوري) تا متوسط ظريف (بي بي سامان، چاله شتر و سامان) از 500 تا 1500 گره در هر دسي متر مربع مورد استفاده است.

پرز:

حتي اگر با پشم گوسفندان بافنده بافته شود، داراي کيفيت گوناگون است و برنگهاي کدر تا بسيار براق مورد استفاده است. کرکها متوسط بلند چيده مي شوند.

کيفيت:

قالي هاي اين بخش در کيفيت و بها تنوع بسيار دارند.  قالي هاي حوري عمدتاً کيفيت پائينتر نسبت به قاليهاي نقش بي بي باف چاله شتر، سامان دارند. قاليچه هاي قديمي و آنتيک بختياري بسيار مطلوب و در مجموعه کلکسيونرها کمتر ديده مي شوند. قالي هاي عشايري در اين ميان بخاطر ملاحتشان نسبت به ديگر توليدات متمايزند.