فرم عضویت در کانون بختیاریهای کانادا شعبه تورنتو،

لطفاً فرم زیر را بدقت پر کرده و برای ما ارسال دارید تا ما بتوانیم شما را در گردهمایها و مناسباتی که در ارتباط با ایل بختیاری در آینده نزدیک داریم، اطلاع دهیم.

به امید شرکت روزافزون شما در بوجود آمدن کانون مستحکم و جاویدان ایل بختیاری.

 

* - حتماً باید پر شود

   

*   نام : :

نام خانوادگی : :

*  آدرس پست الکترونیکی : :

*  نام طایفه (چه کـَسی)ر : :

* تلفن : :